Mga dapat malaman tungkol sa tamang paggamit ng N95, KN95 at KF94 masks
Spread the news on:

Ang N95, KN95 at KF94 masks ay mas mabisang proteksyong laban sa maliliit na particles kumpara sa cloth mask.

Ang pagkakaiba ng mga ito ay kung sino ang nagsertipika ng mask. Ang N95 mask ay certified sa Amerika, ang KN95 sa China at KF94 sa South Korea.

Bagamat iba’t-iba ang standards ng mga bansa, sinasabing mas mabisang panangga ang mga ito upang hindi makapasok sa ilong ang droplets at iba pang particles.

Ito ay dahil sa materyales nito katulad ng polypropylene fibers na panangga sa anumang carrier ng coronavirus.

“If they’re made to the standard and certified by the appropriate boards in their country… they all do basically the same thing,” ayon kay biology professor Erin Bromage ng University of Massachusetts sa ulat ng CNN.

Ilang araw ba maaaring gamitin ng mga karaniwang indibidiwal ang authentic na N95, KN95 at KF94 masks?

Depende kung sinong eksperto ang tatanungin.

“I wear mine for a week,” ayon kay environmental engineering professor Linsey Marr ng Virginia Tech sa panayam ng CNN.

Para naman kay Professor Bromage, maaari itong gamitin nang dalawa hanggang tatlong araw.

Kung health care workers naman ang gagamit, single-use o isahang gamit lamang ang N95 masks upang maiwasan ang cross-contamination dahil sa dami ng mga pasyente.

(In photo: KN95 mask)

Ligtas na paggamit

Kung hindi naman nagtatrabaho sa ospital, maaaring isuot muli ang N95 mask basta’t maingat sa paggamit, ayon pa rin sa CNN report.

Iwasang hawakan ang labas ng mask lalo na iyong bahaging malapit sa ilong at bibig. Hawakan lamang ang straps.

“Definitely avoid the part right in front of where you breathe, like right in front of your nose and mouth,” ayon kay Professor Marr.

Ngunit kung nanggaling sa lugar na may nagpositibo sa COVID-19, halimbawa sa opisinang pinagtatrabahuhan, huwag nang gamitin mula ang N95 mask.

Kapag ito ay nabasa, narumihan, nayupi o kaya ay nahihirapan na kayong huminga kapag suot ito, kailangan na itong itapon.

“The longer you wear it, the more it’s actually trapping material — which means that the breathability, the resistance of the mask, starts to decrease,” paliwanag ni Bromage.

(NP)


Spread the news on:

Leave a Reply

Your email address will not be published.