NASA solar probe nakaabot sa araw sa unang pagkakataon
Spread the news on:

(Image courtesy: NASA. Illustration ng Parker Solar Probe)

Naabot ng isang NASA spacecraft sa unang pagkakataon ang araw. Lumipad ang Parker solar probe sa atmosphere ng araw na kung tawagin ay corona.

Inanunsyo ito sa pagpupulong ng American Geophysical Union.

Misyon ng solar probe ay pag-aralan ang atmosphere ng araw upang matukoy ang epekto ng tinatawag na solar outbursts sa ating planeta.

Inilunsad ang Parker solar probe noong 2018 at lumipad ito nang labingtatlong kilometro ang layo sa gitna ng araw sa bilis na isandaang kilometro kada segundo.

Ayon sa scientists, makatutulong ang research na ito sa pag-unawa sa pinagmulan ng solar winds.

Patuloy na makalalapit sa araw ang Parker solar probe hanggang sa final orbit nito sa taong 2025.

(PSH-NP)


Spread the news on:

Leave a Reply

Your email address will not be published.