APOY: PINAKAMAHALAGANG NATUKLASAN NG TAO SA KASAYSAYAN NG MUNDO
Spread the news on:

Alam n’yo ba na ang apoy o ‘fire’ ang maituturing na greatest discovery o pinakamahusay na natuklasan ng tao sa kasaysayan?

Napakaraming bagay at proseso ang nagagawa sa pamamagitan ng apoy, kaya napakalaki ng pakinabang dito ng tao at ng mga sibilisasyon sa mundo.

Mula sa pagluluto ng ating mga pagkain, hanggang sa papel nito sa iba’t ibang industriya gaya paghinang ng bakal at pagdalisay sa mga ginto, hindi matatawaran ang halaga ng apoy sa kasaysayan ng daigdig.

Bagamat kapaki-pakinabang, nagiging mapamuksa din ang apoy kapag hindi ito nakontrol ng gumagamit.

Noong unang panahon, maagang nasaksihan at naoserbahan ng mga sinaunang tao ang mga sunog o iba pang insidenteng kinasasangkutan ng apoy.

Ang pinakaunang paggamit ng apoy ay naitala may dalawang milyong taon na ang nakalipas.

Samantalang ang malawakang paggamit nito ay tinatayang nagsimula may 125,000 taon na ang nakararaan.

Bukod sa mabisang pinagkukunan ng init, malaki ang naging papel ng apoy sa pagkakatuklas ng iba’t ibang imbensyon at pag-unlad ng iba’t ibang uri ng teknolohiya.

Mula sa paglikha ng mga kagamitang bakal, pagbuo ng mga sasakyan at pabrika, hanggang sa pagpapahusay ng larangan ng siyensiya at teknolohiya, asahan na ang gamit at pakinabang ng apoy.

Kaya naman itinuturing ang apoy na siyang pinakamahalagang elemento sa paghubog ng kultura at kasaysayan ng mundo.

At ang pagkakatuklas ng tao sa paggamit ng apoy ang nagbigay sa sangkatauhan ng malinaw na pagkakaiba natin sa ibang uri ng hayop.

Sapagkat ipinakita nito ang natatanging talino ng tao sa pagmamanipula at paggamit ng mga bagay sa kalikasan upang mapabuti o mapaunlad ang buhay.

Subalit hanggang ngayon, palaisipan pa rin sa mga eksperto at historyador kung kailan ang eksaktong petsa o panahon ng pagkakatuklas ng tao sa paglikha ng apoy.

Para makalikha ng apoy, kinakailangang magbigay o magkaroon ng sapat na init sa isang fuel source at kailangan din ng hangin na oxygen.

Kung paano natuklasan ng mga sinaunang tao ang paglikha ng apoy ay nananatili pa ring isang malaking misteryo hanggang sa kasalukuyan. (Zeny Hernandez/OB)


Spread the news on:

Leave a Reply

Your email address will not be published.